SERVEIS
 
Administració d’empreses:
Ajudem a establir els paràmetres de gestió, control i seguiment de l’activitat de l’empresa amb l’objectiu de facilitar-ne el  seu bon govern per part dels seus administradors i/o propietaris.

“Construction management”:
Coordinació integral de projectes de construcció residencial i industrial. Engloba des de l’estudi de viabilitat técnico-econòmica del projecte,  la recerca i adquisició del sòl, la obtenció de la financiació i permisos necessaris, la coordinació dels serveis tècnics i de construcció, la promoció comercial fins el servei post-venda.

Assessorament i Gestió d’inversions:
A partir de l’estudi de rendibilitat de diferents projectes d’inversió  orientem els que millor s’ajusten al perfil individual de cada client. També ens podem fer càrrec de la seva gestió alliberant a l’inversor de qualsevol actuació o tasca vinculada amb aquests
Estem especialitzats en el sector immobiliari, economia productiva i sector energètic.

Assessorament i Gestió Comptable:
Actuem en els àmbits de la comptabilitat analítica i financera.
El nostre servei va des de l’atenció de les consultes del propis comptables de l’empresa, passant per la supervisió del la comptabilitat gestionada directament per la pròpia empresa a la gestió integral de la comptabilitat per aquelles empreses i professionals  que desitgen externalitzar-ne aquest procés.

Assessorament i Gestió Fiscal:
Actuem des de l’estudi i planificació fiscal, amb l’objectiu de optimitzar el cost tributari mitjançant  l’elecció de l’alternativa de tributació més eficient, passant per la confecció d’impostos i tramitació de declaracions, la defensa davant les inspeccions fiscals a l’atenció de consultes puntuals.

Assessorament i Gestió Laboral:
Des de l’assessorament de tot allò englobat en el Dret del Treball i del de la Seguretat Social passant per la confecció de tota la documentació que la gestió laboral fins l’assistència representació i defensa davant dels Serveis de Conciliació i Mediació Laboral i els Jutjats del Social.

Assessorament Jurídic:
En els següents àmbits: Dret del Treball i de la Seguretat Social, Dret Fiscal i Tributari, Dret Mercantil i Dret Civil

Gestions administratives:
En els següents àmbits: Documents Notarials, Registrals, i gestions amb altres organismes i administracions públiques.

 
 
Clatovall Consultors
 
Pròsper de Bofarull, 5 43202 Reus - Tel. 977 341 434 - Fax 977 341 567 - E-mail: info@clatovall.com
Tots els drets reservats. Copyrights 2007